Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация
М̡̡̖̖̙̪̱̭̙̌̌̆̌̃̍͟͠͠у̸̷̸̢̢̹͈͍̻͇̒͊ͤ̒͆͊ͦ̚н̴̳̹̮̳̘̫̊͒̑̊̋͒͑ͮ̑̕͜ч̶̸̼̮̼̀ͬ̋̀̕͏̶̸ͫͣ̊͏͒е̲̭̲̭̭̽̈́ͩ̽͛̄ͫ̈́̄͊͑̓͘т̷̠̭̗̬͙̙ͫ́ͤ̊ͧͫ̂́ͤ̊͝у̴̴̢̪͔̮͖̭̔̀̊̎̔̔̀͐̊ͬ н̡̱̥̳̱͚͕̥̃ͧ̀́̃ͩͧ̌̿͞а̷̷͔̥͔͔͑̎͑̀͑͗̎̈́ͩ͘͜͜ Б̜̠̜̠͕̩͇̳̅̽ͧ̍̅̀̽̒̚̚о̸͇̟̻͈̰̺̅̾̐ͦͦ̅̀̾̐̊ͦe̷̸̯͈̫͎̯̯͈̟̞̫̻̝͋͞͡͞к̷̷̜͇̜̜ͬ̒̌ͮͬ͊́̒̌̕͢͠у̷̢̢̛̛̯̻̯̦̽͊͑͊̽̓ͨ͊̄

М̡̡̖̖̙̪̱̭̙̌̌̆̌̃̍͟͠͠у̸̷̸̢̢̹͈͍̻͇̒͊ͤ̒͆͊ͦ̚н̴̳̹̮̳̘̫̊͒̑̊̋͒͑ͮ̑̕͜ч̶̸̼̮̼̀ͬ̋̀̕͏̶̸ͫͣ̊͏͒е̲̭̲̭̭̽̈́ͩ̽͛̄ͫ̈́̄͊͑̓͘т̷̠̭̗̬͙̙ͫ́ͤ̊ͧͫ̂́ͤ̊͝у̴̴̢̪͔̮͖̭̔̀̊̎̔̔̀͐̊ͬ н̡̱̥̳̱͚͕̥̃ͧ̀́̃ͩͧ̌̿͞а̷̷͔̥͔͔͑̎͑̀͑͗̎̈́ͩ͘͜͜ Б̜̠̜̠͕̩͇̳̅̽ͧ̍̅̀̽̒̚̚о̸͇̟̻͈̰̺̅̾̐ͦͦ̅̀̾̐̊ͦe̷̸̯͈̫͎̯̯͈̟̞̫̻̝͋͞͡͞к̷̷̜͇̜̜ͬ̒̌ͮͬ͊́̒̌̕͢͠у̷̢̢̛̛̯̻̯̦̽͊͑͊̽̓ͨ͊̄

id.capital.bg/ixf58655953

Активност

ID

 • рейтинг 8
  8

  Рейтингът се изчислява в зависимост от вашата активност в сайтовете на Икономедиа.

  Повече информация

  Класация по рейтинг
  медали 0

  М̡̡̖̖̙̪̱̭̙̌̌̆̌̃̍͟͠͠у̸̷̸̢̢̹͈͍̻͇̒͊ͤ̒͆͊ͦ̚н̴̳̹̮̳̘̫̊͒̑̊̋͒͑ͮ̑̕͜ч̶̸̼̮̼̀ͬ̋̀̕͏̶̸ͫͣ̊͏͒е̲̭̲̭̭̽̈́ͩ̽͛̄ͫ̈́̄͊͑̓͘т̷̠̭̗̬͙̙ͫ́ͤ̊ͧͫ̂́ͤ̊͝у̴̴̢̪͔̮͖̭̔̀̊̎̔̔̀͐̊ͬ н̡̱̥̳̱͚͕̥̃ͧ̀́̃ͩͧ̌̿͞а̷̷͔̥͔͔͑̎͑̀͑͗̎̈́ͩ͘͜͜ Б̜̠̜̠͕̩͇̳̅̽ͧ̍̅̀̽̒̚̚о̸͇̟̻͈̰̺̅̾̐ͦͦ̅̀̾̐̊ͦe̷̸̯͈̫͎̯̯͈̟̞̫̻̝͋͞͡͞к̷̷̜͇̜̜ͬ̒̌ͮͬ͊́̒̌̕͢͠у̷̢̢̛̛̯̻̯̦̽͊͑͊̽̓ͨ͊̄ все още няма медали.

  Всички медалисти
 • Дата на регистрация

  17 апр 2020